Kliknite ovde kako bi ste prešli na novu verziju sajta "Napravi CV".

>Sta je CV, Biografija, Rezime

Kako napraviti dobar CV, Biografiju, Rezime

Kako generisati dobar CV, Biografiju, Rezime

Kako kreirati dobar CV, Biografiju, Rezime

Šta je CV?

CV (curriculum vitae) ili biografija daje pregled života osobe i njenih kvalifikacija. U mnogim zemljama, pa i našoj, biografija je prvo preko čega se poslodavac upoznaje sa vama.

Zbog previše obaveza poslodavci nemaju dovoljno vremena za razgovor sa svakim kandidatom koji se prijavio za posao. Dobro sastavljena i formulisana biografija treba da Vas predstavi u najboljem svetlu na jasan i pregledan način. Biografija treba da pokaže Vaše obrazovanje, radno iskustvo i sposobnosti kako bi bio Vaša ulaznica na razgovor sa potencijalnim poslodavcem.